Czytaj więcej... R

awbud sp. z o.o. posiada zakład ślusarski, który produkuje i prowadzi montaż instalacji wentylacyjnych w obiektach przemysłowych. Wentylacja może być budowana jako element systemu grzewczego, przy wykorzystaniu odzysku ciepła z urządzeń i procesów technologicznych.

Tadeusz Pawłowski

Rawbud © 2017

Odwiedziny

Odsłon artykułów:
792022