Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ochrony danych osobowych.

Wypełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu ul. Śląska 88, Masłowo k/Rawicza, 63-900 Rawicz, NIP: 699-000-43-64 REGON  008019476, zwany dalej Administratorem.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą w zakresie (jednym lub wielu z podanych):

(art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w przypadku:

 • sprzedaż produktów i usług,
 • zakup towarów i usług,

lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku:

 • zapytanie ofertowe,
 • zgłoszenie przez formularz kontaktowy,
 • dostarczenie materiałów marketingowych i informacyjnych przez ich właściciela,
 • przekazanie wizytówki,
 • marketing bezpośredni własnych produktów i usług,

lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku:

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
 • obsługa Twoich zgłoszeń i zapytań przekazywanych do nas przez formularze, kontaktowe w sytuacji, gdy nie jest to związane wprost z wykonaniem umowy,
 • przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków prawnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
 • dopełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • w celach marketingowych
 • w innych celach określonych w wyrażonej przez Ciebie zgodzie

Czy podanie Twoich danych jest konieczne?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych przynajmniej w zakresie:

 • adres e-mail,
 • adres e-mail, adres, numer telefonu, nazwa firmy

Podanie tych danych jest konieczne dla świadczenia  naszych usług i umów na Twoją rzecz.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu lub faksu
 • adres pocztowy
 • nazwa firmy
 • NIP
 • informacje dotyczące rozliczeń

W przypadku pozyskania danych osobowych prosimy jedynie o podanie danych w zakresie koniecznym do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Jakie są Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Tobie wszystkie prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jest to niezbędne do wykonania wobec Ciebie naszych zobowiązań i umów, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym Zaufanym Partenerom, którzy są naszymi dostawcami produktów i usług lub wykonują dla nas usługi wspierające (m.in. spedycja, płatności online).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej oraz a także po ich zakończeniu, w celach:

 • wykazania zasadności roszczeń, wniesienia ich lub prowadzenia obrony przed roszczeniami przez RAWBUD-Rawicz. Sp. z o.o.
 • marketingu bezpośredniego - do chwili wycofania zgody na takie przetwarzanie przez osobę lub zgłoszenia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych;
 • dopełnienia obowiązków prawnych ciążących na RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o., w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • postępowań sądowych, postępowań prowadzonych przez organy nadzoru lub postępowań administracyjnych, w tym stosowania się do wszelkich decyzji lub postanowień wydanych przez właściwe sądy lub organy administracyjne bądź rządowe, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • oraz w celu zapewnienia obsługi gwarancyjnej - przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji Umowy z Użytkownikiem.

Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe zostaną usunięte.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Z wyrazami szacunku,

RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o.

Odwiedziny

Odsłon artykułów:
1596609